Autora: Carrión-Robles Trinidad

Informació actualitzada i acreditada sobre ajudes i recursos disponibles a Internet

P1160863La gran quantitat d’informació que avui dia proporciona Internet dificulta alhora la cerca d’informació de qualitat que hi volem trobar. En aquest espai compartim informació actual i acreditada en diferents formats (arxius PDF, vídeos, àudios, enllaços a llocs web, etc.) i invitem les persones cuidadores usuàries del web a enviar-nos la informació útil que trobin a la xarxa sobre ajudes i recursos per compartir-la en aquest espai.

Hi trobareu guies per a persones cuidadores i altres recursos actualitzats i d’utilitat per a les activitats que porteu a terme. A l’apartat Guies hi ha un cercador que us ajudarà a trobar la informació de la temàtica que necessiteu.

A més, hem cregut convenient crear un glossari de termes amb definicions adaptades al lector.

 

Print Friendly