A | B | C| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD)

Activitats centrades a la cura personal: alimentar-se, banyar-se, vestir-se, fer la toaleta, treballar, portar a terme les tasques domèstiques i les activitats d’oci.

Afectivitat

Capacitat de reacció d’una persona davant dels estímuls del medi extern o intern, les principals manifestacions de la qual són els sentiments i les emocions

  Aflicció

Procés principalment afectiu o emocional de reacció davant de la pèrdua d’un ésser estimat a causa de la mort.

Al·lucinació

Forta percepció d’un esdeveniment que no succeeix realment en el moment present; pot involucrar qualsevol dels sentits (visual, auditiu, gustatiu,olfactori o tàctil).

Alzheimer

Malaltia cerebral que causa problemes amb la memòria, la forma de pensar i el caràcter i la manera de comportar-se.

Aïllament social

Soledat experimentada per l’individu que es percep com a negativa o amenaçadora i imposada pels altres.

Ansietat

Resposta emocional que provoca sentiments de por, intranquil·litat, nerviosisme i preocupació.

Apatia

Estat d’indiferència en què la persona no respon davant d’aspectes de la vida emocional, social o física.

Artritis reumatoide

Malaltia que causa dolor, inflamació, rigidesa i pèrdua de la funció de les articulacions.

Atenció primària

Assistència sanitària bàsica que és a l’abast de totes les famílies i la comunitat

 

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Cognitiu

Pertanyent o relatiu al coneixement

Competència internacional

Capacitat per saber quan i per què es necessita informació, on es pot trobar i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.

Cures pal·liatives

Cura total activa dels pacients, la malaltia dels quals no respon al tractament curatiu, en què té prioritat el control del dolor i d’altres símptomes i problemes d’ordre psicològic, social i espiritual. L’objectiu de les cures pal·liatives és proporcionar la millor qualitat de vida als pacients i els seus familiars.

Anar a l'inici de la pàgina

Dependència

Incapacitat funcional per a l’execució de les activitats de la vida diària i que comporta la necessitat d’ajuda per portar-les a terme

Depressió

Trastorn de l’estat d’ànim caracteritzat per sentiments de decaïment, tristor i culpabilitat, a més de provocar una incapacitat total o parcial per gaudir de les coses i dels esdeveniments de la vida quotidiana.

Deteriorament sensorial

Empitjorament progressiu dels sentits.

Discapacitat

Condició per la qual certes persones presenten deficiències físiques, mentals,intel·lectuals o sensorials.

Dol

Procés d’adaptació emocional després de la pèrdua d’un ésser estimat.

 

Anar a l'inici de la pàgina

Esquizofrènia

Diagnòstic psiquiàtric en persones amb un grup de trastorns mentals crònics i greus, caracteritzats per alteracions en la percepció o l’expressió de la realitat.

Estigma social

És una desaprovació social greu de característiques o creences personals que són percebudes com contràries, inferiors o inacceptables a les normes culturals establertes.

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Higiene postural

Postura correcta que hem d’adoptar tant en una posició estàtica, com en la realització d’activitats, tasques, exercici, etc. a fi de carregar tan poc com sigui possible la columna vertebral.

Anar a l'inici de la pàgina

Insomni

Un dels trastorns del son més comú que es caracteritza per la dificultat d’agafar el son o romandre adormit durant la nit

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Longevitat

Llarga durada de la vida

Anar a l'inici de la pàgina

Malaltia crònica

Malaltia de llarga durada, generalment de progressió lenta. Les malalties cardíaques, els infarts, el càncer, les malalties respiratòries i la diabetis són les primeres causes de mortalitat al món.

Malaltia neurodegenerativa

Afecció generalment crònica en què la funció o l’estructura dels teixits o òrgans afectats empitjoren amb el transcurs del temps.

Mortalitat

Proporció de persones que moren respecte al total de la població en un temps determinat.

Mort digna

Terme que invoca el dret a morir dignament i designa l’actuació correcta davant la mort per part dels qui atenen la persona que pateix una malaltia incurable o en fase terminal

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Patologia

Part de la medicina que estudia les malalties.

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Salut mental

La salut mental no és només l’absència de trastorns mentals. Es defineix com un estat de benestar en què l’individu és conscient de les pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat.

Salut mental positiva

És l’estat de funcionament òptim de la persona. Implica l’acceptació de sentiments i emocions positives i negatives, dins d’uns límits de normalitat.

Seqüela

Trastorn o lesió que queda després de la curació d’una malaltia o un traumatisme i que n’és conseqüència.

Sedació

Calma o relaxació que es porta a terme amb fàrmacs calmants.

Signe clínic

Manifestació d’una malaltia o alteració de salut.

Símptoma

Fenomen que revela l’existència d’una malaltia.

Símptoma prodròmic

Símptoma que pot ser la primera indicació del començament d’una malaltia.

Suïcidi

Acte pel qual un individu, deliberadament, es provoca la mort.

Suport Social

És el conjunt de recursos humans i materials amb què compta un individu o família per superar una determinada crisi (malaltia, males condicions econòmiques, ruptures familiars, etc.)

Anar a l'inici de la pàgina

Trastorn

Alteració de la salut.

Tristor

Estat afectiu provocat per un decaïment de la moral

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Anar a l'inici de la pàgina

Print Friendly