P1320034Ser cuidadora requereix sensibilitat i una relació molt estreta amb la persona que heu de cuidar, a més de coneixements i habilitats especifiques per a les quals ningú no ens ha preparat. Com hem de cuidar està dividit en diferents àmbits de cures dedicats a facilitar pautes d’actuació que poden ser útils davant d’alguns problemes freqüents entre les persones que reben cures. En cada àmbit es proporcionen recomanacions i enllaços a vídeos i guies que us poden servir d’ajuda. Evidentment, recollir tots els temes d’interès per a les cuidadores és una tasca difícil d’abordar perquè cada cas és únic. Com cada cuidadora té necessitats diferents, podeu triar, entre els diversos suggeriments, els que considereu més significatius per a la vostra vida. Es possible que Com hem de cuidar pugui ser més útil a les persones que estan començant a cuidar perquè, en no tenir rutines de cura establertes, poden incorporar les orientacions que s’hi suggereixen sense fer grans canvis en la seva vida. Això no obstant, mai no és tard per començar, independentment del temps que faci que estigueu cuidant.

Alzheimer i demències

Cures al final de la vida

Depressió

Discapacitat Intel·lectual

Esquizofrènia

Estimulació multisensorial

Ictus

Gent gran i fragilitat

Print Friendly