"Cuidadoras 2.0": Efectividad de un programa de apoyo 2.0 para cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos”

Investigadora principal Lleixà-Fortuño Mar. Universitat Rovira i Virgili (URV) Tarragona. Equip investigador Ferré-Grau Carme, Albacar-Riobóo Núria, Rodero-Sánchez Virtudes,Boqué-Cavallé Montserrat, García-Martínez Montserrat, Vives-Relats Carmen,Facultat d'Infermeria Universitat Rovira i Virgili (URV) Tarragona. Salvadó-Usachs Teresa, Martí-Cavallé Montserrat,  Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Institut Català de la Salut y professores associades de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Espuny-Vidal Cinta, Marqués-Molías Luís. Facultat de Pedagogía, Universitat Rovira i Virgili (URV) Tarragona. Lluch-Canut Teresa.Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona. Roldán-Merino Juan Francisco. Escola Universitària d'Infermería Sant Joan de Déu, adscrita a la Universitat de Barcelona. Martínez-Riera José Ramón. Facultat Ciències de la Salut Universitat d'Alacant. Saavedra-Llobregat Mª Dolores.  Infermera Gestora de Casos Comunitària. Departament Alacant/Hospital General. Conselleria de Sanitat. Professora de la Facultat de Ciències de la Salut, Universitat d'Alacant. Carrión-Robles Trinidad. Departament d' Infermería. Facultat de Ciències de la Salut. Universitat de Màlaga. Entidad finançadora Instituto de Salud Carlos III, Ministeri d'Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).  

Contingut

Prestar de forma continuada assistència familiar a persones dependents constitueix una situació generadora d’estrès i comporta modificacions importants en tots els àmbits de la vida de la persona cuidadora la qual, sovint, se sent sola i cansada.
La realitat quotidiana de les cuidadores dificulta que puguin assistir presencialment a espais de suport. El fet d’accedir a recursos d’informació, suport i assessorament des del propi domicili utilitzant Internet pot tenir un efecte positiu per a aquestes persones. Basant-nos en això, hem un programa 2.0 de suport adreçat a cuidadores no professionals de pacients crònics, i comprovar-ne l’efectivitat.
La idea és que, a través d’una plataforma web amb comunitat virtual, es faciliti informació, assessorament i suport a aquestes persones.
Aquest acompanyament pretén disminuir la sobrecàrrega en el rol del cuidador, augmentant la qualitat de vida i la percepció de suport social, cosa que pot repercutir positivament sobre les cures a la persona dependent.
El web “cuidadorascronicos” fomenta la interacció, la generació i l’intercanvi de coneixements per mitjà de comunitats virtuals de cuidadores gestionades per professionals de la salut i altres cuidadores expertes.
El web conté una zona pública i una altra reservada, de subscripció gratuïta, per a aquelles cuidadores que vulguin formar part del projecte i que n’acceptin les condicions d’ús i participació.
Per avaluar l’efectivitat del projecte, us demanem que respongueu de manera voluntària a uns qüestionaris previs i posteriors (al cap de sis mesos) a utilitzar l’espai virtual. Així podrem observar si s’hi produeixen canvis significatius derivats de la participació en aquesta comunitat. Els qüestionaris es refereixen a la qualitat de vida, la sobrecàrrega de la cuidadora, la salut mental positiva, el suport social percebut i la satisfacció amb la participació.
Si hi esteu interessats, podeu accedir a l’apartat de registre del web i participar en l’estudi.

. Feu clic aquí per accedir al registre Durada del projecte: 2013-2015 Finançament: 21.800 €

Print Friendly