30 minutos viviendo con Alzheimer (Serveis informatius TeleMadrid)


Cuidadores d'Alzheimer


Yo tenia un perro negro (Organització Mundial de la Salut)


Fòrum clínic

Documental sobre la discapacitat intelectual.Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

“Lo incorrecto” Una nueva mirada hacia la discapacidad. Fundació Prevent.

Epoc pacientes.Cuidar al cuidador.Gesepoc.

Taller de fisioterapia respiratoria, part 1.Escola de pacients pacients.

Taller de fisioterapia respiratoria, part 2.Escola de pacients pacients.

Epoc Pacients. 10 Consells Bàsics per a un pacient amb EPOC.Epocsitepro.

Tècniques d'Ús d'Inhaladors.

Print Friendly